AIToday Live maandoverzicht februari

In februari bracht AIToday Live weer een rijke verzameling aan podcasts over de veelzijdige wereld van kunstmatige intelligentie. Van overheidsbeleid tot AI for Good en de inzet van machine learning.

Joop Snijder en Niels Naglé bespraken onder andere de visie van de Nederlandse overheid op generatieve AI, de impact van AI op maatschappelijke uitdagingen met Sako Arts van Fruitpunch AI, en de technische en ethische nuances van machine learning en Explainable AI.

Bekijk het maandoverzicht hier en geniet van de afleveringen!

S06E10 - Overheidsbrede visie op generatieve AI

In deze aflevering van AIToday Live duiken we diep in de uitdagingen en kansen van generatieve AI volgens de visie van de Nederlandse overheid. We analyseren hoe deze technologie potentieel grote impact kan hebben op verschillende sectoren binnen onze maatschappij en hoe de overheid van plan is hiermee om te gaan.

Terwijl de visie ambitieus lijkt, onderzoeken we de haalbaarheid en hoe de politieke verschuivingen mogelijk effect kunnen hebben op de uitvoering ervan.

We bespreken ook de recente stappen die de overheid heeft genomen en de plannen voor de toekomst, inclusief initiatieven voor digital inclusiviteit en het bewaken van publieke waarden.

Ten slotte kijken we naar de cruciale rol die het bedrijfsleven, het onderwijs en de sociale sector moeten spelen in deze AI-gedreven toekomst en de belangrijkheid van het waarborgen van onze normen en waarden in deze technologische evolutie. Deze aflevering nodigt de luisteraar uit om mee te denken over de rol van AI in Nederland.

S06E11 - Baloe of Berry? Challenges for Good

In deze aflevering van AIToday Live staat Sako Arts, CTO bij Fruitpunch AI, centraal. Arts deelt zijn expertise over AI for Good.

Dit initiatief richt zich op het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen met  kunstmatige intelligentie, in lijn met de duurzaamheid doelstellingen van de Verenigde Naties. Een specifiek voorbeeld dat naar voren komt, is het inzetten van AI voor de bescherming van wilde dieren in Zuid-Afrika, waar technologie en ecologie hand in hand gaan.

Het gesprek biedt naast praktijkcases ook inzicht in de uitdagingen en mogelijke oplossingen binnen de wereld van AI for Good, waarmee het luisteraars meeneemt in de impactvolle reis van technologische innovatie naar maatschappelijk nut.

S06E12 - Is jouw project geschikt voor machine learning?

In deze aflevering van AIToday Live staat de rol van machine learning binnen het brede spectrum van kunstmatige intelligentie centraal. We verkennen wanneer de inzet van machine learning niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar is.

Dit gesprek voert ons langs de veelzijdigheid van machine learning, de uitdagingen bij afwijkende data en situaties waarin andere methodes de voorkeur krijgen. We duiken ook in de humoristische kant van data-analyse met voorbeelden van Spurious Correlations om de valkuilen van valse correlaties te illustreren.

Dit biedt niet alleen inzicht in de potentie van machine learning, maar ook in de momenten waarop een stap terug noodzakelijk is.

S06E13 - Generative AI - Het Kaartspel

We hebben een wereldprimeur: het meest analoge spel over generatieve AI! Je kunt nu gratis het spel bestellen en met je collega’s spelen. Luister snel naar hoe het spel werkt.

S06E14 - Ontdek use-cases voor Generatieve AI

Generatieve AI, een term die steeds vaker in de mond genomen wordt, is veel meer dan alleen een geavanceerde chatbot. Maar wat betekent Generatieve AI nu concreet? En hoe herken je uitdagingen die geschikt zijn om aan te gaan met Generatieve AI?

S06E15 - AI for Good met Fruitpunch AI

We spreken met Sako Arts, CTO bij Fruitpunch AI, en verkennen we het veelbelovende terrein van AI for Good. Samen met Arts duiken de hosts in hoe artificial intelligence wordt ingezet voor positieve doeleinden en bieden luisteraars inzichten in projecten die zich richten op kritieke mondiale uitdagingen conform de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Fruitpunch AI, onder leiding van Sako Arts, speelt een cruciale rol in het verenigen van een wereldwijde gemeenschap rond het thema AI for Good. De organisatie is actief in het aansturen van “AI for Good Challenge\”, waarbij samen wordt gewerkt met partners om AI-oplossingen te ontwikkelen gericht op verbetering van de wereld.

Dit gesprek belicht ook het unieke platform van Fruitpunch AI dat geïnteresseerden de kans biedt om bij te dragen aan maatschappelijke projecten door middel van deelname aan diverse challenges. Highlights van deze aflevering omvatten de internationale reikwijdte en samenstelling van de teams, en de mogelijkheid voor bedrijven om hun eigen uitdagingen voor te stellen die bij kunnen dragen aan de Sustainable Development Goals.

Luisteraars worden aangemoedigd om via deze aflevering dieper in te gaan op de relatie tussen technologie en sociale impact, en hoe men actief kan deelnemen aan initiatieven die streven naar het gebruiken van AI voor een betere wereld.

S06E16 - Hoe uitlegbaar zijn menselijke beslissingen?

In deze aflevering van AIToday Live wordt diepgaand ingegaan op Explainable AI (XAI), een sleutelconcept binnen de kunstmatige intelligentie dat streeft naar transparantie en begrijpelijkheid van AI-besluitvormingsprocessen. Het belang van inzicht in hoe AI-modellen tot bepaalde conclusies komen, wordt uitvoerig besproken om fouten, vooroordelen en de betrouwbaarheid van uitkomsten te kunnen adresseren.

Daarbij worden de uitdagingen en kansen die XAI met zich meebrengt belicht. Deze aflevering biedt luisteraars een helder overzicht van de essentiële aspecten van XAI, gezien door de lens van expertise op het gebied van AI-technologie.

S06E17 - Leren door doen: AI for Kids

Deze aflevering gaat over AI voor kinderen. Gast Peter Brouwers, een ondernemer met passie voor onderwijs en jeugd, deelt zijn inzichten over waarom het essentieel is om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met AI.

Brouwers heeft een ondernemersgeest en een heldere visie op het belang van educatie omtrent de nieuwe technologie voor kinderen. Hij initieerde projecten zoals AI for Kids en richtte de beweging NextGen AI op.

Het doel is om kinderen niet alleen in contact te brengen met AI, maar ook om ze te leren hoe deze technologie ingezet kan worden voor positieve doeleinden. Door de lens van Brouwers zien we dat AI een steeds grotere rol speelt in onze samenleving en de toekomst.

Tijdens de podcast deelt Brouwers inspirerende verhalen over de positieve effecten van deze workshops op kinderen. Hij spreekt over de nieuwsgierigheid en het enthousiasme dat kinderen tonen wanneer ze de mogelijkheden van AI ontdekken.

Brouwers hoopt dat initiatieven zoals de zijne leiden tot een meer inclusieve en positieve benadering van technologieonderwijs. Peter Brouwers en zijn team hebben de ambitie om dit programma landelijk uit te rollen.

Ze zijn op zoek naar partners en sponsoren om nog meer kinderen de kans te geven om vertrouwd te raken met AI. Het ultieme doel is om elke regio in Nederland toegang te bieden tot dit soort educatieve programma’s.

S06E18 - Waar ging Google mis met Gemini's diversiteit?

In deze aflevering van AIToday Live staat een recente gebeurtenis met Google’s Gemini AI-tool centraal. Een misstap in het genereren van afbeeldingen, die diversiteit geforceerd en incorrect toonde, heeft geleid tot een brede discussie over de rol van diversiteit binnen kunstmatige intelligentie.

We gaan dieper in op hoe een gebrek aan diversiteit in trainingsdata leidt tot vooroordelen en een gebrek aan representatie.

Verder bespreken we de verantwoordelijkheid van technologiebedrijven zoals Google in het ontwikkelen van inclusieve en ethisch verantwoorde AI-systemen.

Hoe moet de AI-industrie diversiteit echt integreren, in plaats van het als een ‘sausje’ toe te voegen?

Deze aflevering nodigt luisteraars uit om na te denken over de maatschappelijke impact van AI en hoe we technologie kunnen gebruiken om een inclusievere samenleving te creëren.