Carbon Aware Cloud: hoe breng je de CO2-voetafdruk van de cloud terug?

Wist je dat alle datacenters samen meer CO2 uitstoten dan al het vliegverkeer op onze planeet? En dat de grotere ecologische voetafdruk van Big Tech groter is dan die van heel België?

Wellicht komt dit niet helemaal meer als een verrassing. Het bewustzijn dat IT een niet te onderschatten bijdrage levert aan de CO2-uitstoot die bedrijven produceren, wordt steeds groter. Maar gelukkig is er ook goed nieuws; er zijn verschillende slimme manieren om de voetafdruk van cloud-diensten terug te dringen, die gezamenlijk ook wel Carbon Aware Cloud worden genoemd.

Wat is Carbon Aware Cloud?

Eenvoudig gezegd is Carbon Aware Cloud een benadering waarbij je in de cloud-omgeving rekening houdt met de CO2-uitstoot en hier actief op inspeelt, met als doel om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden – zonder daarbij compromissen te sluiten op het gebied van performance en beschikbaarheid.

Je kunt de uitstoot verminderen door efficiënter te programmeren, ook wel carbon efficient genoemd. Dat is niet alleen duurzamer (en goedkoper), maar heeft vaak ook een positief effect op de performance van je applicatie.

Binnen Carbon Aware Cloud zijn verschillende aanpakken te onderscheiden:

  • Spacial shifting is het verplaatsen van workloads naar plaatsen waar minder uitstoot is per opgewekte kWh
  • Temporal shifting houdt in dat je verbruik uitstelt tot een moment waarop de uitstoot per kWh het laagst is
  • Demand shaping betekent een aanpassing van de rekenkracht die je gebruikt om je werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan het omlaag schroeven van de videokwaliteit van je streamingdienst, of het omlaag schroeven van de laadsnelheid van je applicatie te verlengen. Dit is alleen mogelijk voor niet-kritische workloads die bijvoorbeeld ‘s avonds best wat minder luxe mogen zijn (zoals kantoorapplicaties buiten werktijd).

Door deze technieken te combineren kun je je als organisatie continu aanpassen aan de meest duurzame omstandigheden. Daarnaast kunnen deze duurzame maatregelen ook kostenbesparingen met zich meebrengen: een lagere uitstoot betekent immers een lager energieverbruik en dus lagere kosten.

Aan de slag met Carbon Aware Cloud

Hoe implementeer je Carbon Aware Cloud in je organisatie? Er zijn verschillende tools en technieken beschikbaar om je bij deze implementatie te helpen.

Een belangrijke eerste stap is het in kaart brengen van je huidige carbon footprint. Zo kun je gebruik maken van het Azure Emissions Impact Dashboard of Cloud Carbon Footprint. Deze geven je inzicht in de CO2-uitstoot van je cloud-omgeving en helpen om verbeterpunten te identificeren.

Vervolgens is het zaak om een concreet plan op te stellen voor het implementeren van Carbon Aware Cloud-strategieën. Dit plan kan bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Het optimaliseren van code en architectuur voor efficiënt resourcegebruik
  • Het implementeren van slimme scheduling en autoscaling om workloads af te stemmen op groene energiemomenten
  • Het migreren van workloads naar groenere regio’s of datacenters
  • Het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne- of windenergie

Carbon Aware Cloud in de praktijk: 30% daling binnen een jaar

Een middelgrote organisatie in de financiële sector is door Info Support geholpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen, door hun digitale CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit datagedreven bedrijf beschikte over een complexe cloud-infrastructuur, met hoge eisen op het vlak van prestaties en beschikbaarheid.

De eerste stap bestond uit het in kaart brengen van de huidige carbon footprint en het identificeren van de grootste uitstootbronnen. Vervolgens is de architectuur geoptimaliseerd voor efficiënt resourcegebruik en is er slimme scheduling toegepast om workloads af te stemmen op groene energiemomenten.

Daarna heeft het expertiseteam van Info Support geholpen om de locatie van data en workloads kritisch onder de loep te nemen. Door gebruik te maken van Spatial Shifting was het mogelijk om een deel van de processen die niet tijdgevoelig waren te verplaatsen naar regio’s met een overschot aan duurzame energie.

Het resultaat: binnen een jaar wist het bedrijf een significante daling van de CO2-uitstoot te realiseren van maar liefst 30 procent – zonder daarbij concessies te hoeven doen op het vlak van performance en beschikbaarheid. Door de efficiëntere inzet van resources daalden zelfs de kosten van de cloud-infrastructuur.

Stapsgewijs

De ervaring leert dat een gefaseerde aanpak vaak het meest effectief is; begin met een pilotproject om ervaring op te doen en eerste quick wins te behalen. Gebruik de learnings hieruit om je strategie verder aan te scherpen en uit te rollen naar andere delen van je organisatie. En vergeet niet om het team mee te nemen in dit proces; de overstap naar een Carbon Aware Cloud is niet alleen een technische uitdaging, maar vergt ook een strategische aanpak en de juiste begeleiding.