De mogelijkheden van Digital Twins

Digital Twins voor een kortere time-to-market en kosteneffectieve operatie. Info Support ontwikkelt als integrator Digital Twins voor organisaties die een naadloze integratie willen tussen hun fysieke apparatuur en hun businessprocessen. Digital Twins helpen om de ontwikkelcyclus van producten te versnellen en faalkosten te reduceren.

Waarom een Digital Twin?

Een organisatie wil een geïntegreerde hardware- en softwareoplossing. Een grote uitdaging daarbij is om snel het geheel te kunnen blijven doorontwikkelen, valideren en verbeteren door feedback uit de praktijk. Met de snelheid van ontwikkelingen vandaag is het niet meer mogelijk om te wachten met het ontwikkelen van software tot de hardware klaar is.

De tweede toepassing is in de operatie van het product: organisaties hebben steeds meer de behoefte om telemetrie van producten op een integrale en uniforme manier te monitoren en willen af van een veelheid aan leverancier specifieke tools. Kortom, Digital Twins helpen om de totale lifecycle te verbeteren. Ze versnellen het ontwikkelproces en kunnen in de operatie hergebruikt worden voor een uniforme en vereenvoudigde manier van analyse en configuratie.

Wat doet een Digital Twin?

Een Digital Twin is de digitale tegenhanger van een fysieke asset (apparaat) in software, oftewel: een digitale kopie van een systeem. Deze Digital Twin is in staat om de integratie met de daadwerkelijke hardware te vereenvoudigen. Een Digital Twin bevat typisch zelf logica, die de details rondom de interpretatie van de signalen van en naar de hardware voor zijn rekening neemt. Door deze eenvoudigere integratie, wordt het ook goed mogelijk om het gedrag van de hardware te simuleren voor test en ontwikkeldoeleinden.

Het voordeel van een Digital Twin

Dankzij de Digital Twin is het mogelijk om de ontwikkelfase te versnellen, doordat hardware en softwareontwikkeling parallel uitgevoerd kan worden. Ook is er meer flexibiliteit om het ontwerp aan beide kanten aan te passen doordat de Digital Twin als slimme vertaler tussen de hardware en de software fungeert. Ook zorgt dit er in de operatie fase voor, dat apparatuur eenvoudiger geconfigureerd, aangestuurd en uitgelezen kan worden. Hierdoor is een naadloze aansluiting op productie, maar ook onderhoudsprocessen (zoals predictive maintenance) vele malen eenvoudiger te realiseren.