ICT wordt aanjager online en offline zorgcommunities

Burgers zijn de laatste jaren niet alleen getransformeerd in veeleisende consumenten, maar ook in kritische en assertieve patiënten die beter geïnformeerd en georganiseerd zijn dan ooit. Door zich te verenigen in online communities en stichtingen oefenen patiënten steeds meer invloed uit op het zorglandschap, met ICT als cruciale verbinder.

Burgers zijn de laatste jaren niet alleen getransformeerd in veeleisende consumenten, maar ook in kritische en assertieve patiënten die beter geïnformeerd en georganiseerd zijn dan ooit. Door zich te verenigen in online communities en stichtingen oefenen patiënten steeds meer invloed uit op het zorglandschap, met ICT als cruciale verbinder.

Het opvallende aan dit soort initiatieven is dat ze ontstaan vanuit de expertise rondom een bepaald ziektebeeld en niet vanuit een ‘algemeen’ ziekenhuis. Langzamerhand wordt de impact van communities op de zorgsector en de politiek steeds groter: ze dwingen instanties simpelweg om de samenwerking op te zoeken.

Lees het volledige artikel van Gerrit Bredewoud en Ivo Diepstraten van Info Support uit het ICT & Health Magazine.