Wat is een Modern Data Platform?

Organisaties maken steeds vaker gebruik van complexe data. Een Modern Data Platform biedt een schaalbare en efficiënte manier om data op te slaan, te verwerken en te analyseren. Het creëert inzicht en overzicht over data, wat bedrijven helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Het is essentieel voor betere bedrijfsresultaten en concurrentievoordeel.

Wat is een Modern Data Platform?

Organisaties maken voor hun bedrijfsvoering steeds meer gebruik van complexe data. Een Modern Data Platform is een architectuur die ervoor zorgt dat deze organisaties de data op een schaalbare en efficiënte manier kunnen opslaan, verzamelen, verwerken, delen, analyseren, enzovoorts. Het Modern Data Platform creëert inzicht in en overzicht over de beschikbare data – ongeacht hun herkomst of formaat, zodat gebruikers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Hoe ziet een Modern Data Platform eruit?

Hoewel de precieze samenstelling van elk Modern Data Platform verschilt, zie je vaak dat ze één voor één gebouwd zijn met een set essentiële bouwblokken. Die kun je onderverdelen in zes soorten processen en toepassingen.

 • Data ingestion
 • Data storage
 • Data processing
 • Data server
 • Data governance
 • Platform services

De processen waarmee data vanuit de buitenwereld in de organisatie terecht komen vallen onder ingestion. Je platform moet namelijk met diverse bronnen en formats kunnen werken. Dat betekent dat de data op een veilige plek moet landen. Daar zorgen de Data Storage oplossingen voor: veilige dataopslag op een schaalbare manier.

Werken met de data kan op verschillende manieren en met verschillende technieken. Dit zijn de Data Processing toepassingen. Na analyses moet de data ook weer naar buiten. Met Data Serve oplossingen presenteer je je bevindingen aan de buitenwereld.

Wie met data werkt, heeft zich aan regels te houden. Data Governance tools helpen daarbij. Hiermee wordt onder meer duidelijk aan welke eisen je data moet voldoen en of die privacygevoelig is. Met verschillende Platform Services, tot slot, kunnen gebruikers nieuwe versies van software lanceren, vernieuwen, processen monitoren, enzovoorts.

Het bouwen van een Modern Data Platform is maatwerk. Toch zijn er eisen waaraan een Modern Data Platform moet voldoen. Deze hangen deels af van de wensen van de eindgebruiker. Maar de platforms hebben ook een aantal zaken gemeen:

 • Ze hebben één plaats waar alle dataproducten samenkomen, meestal in de vorm van een datalake.
 • Ze zijn schaalbaar en kostenefficiënt, en staan daarom meestal in de cloud.
 • Ze hebben een mechanisme dat alle soorten data, in real-time of in batches, gestructureerd of ongestructureerd, ondersteunt.
 • Ze leveren de tools die toegang verschaffen voor verschillende niveaus binnen- en buiten de organisatie.

Waarom hebben organisaties een Modern Data Platform nodig?

Moderne Data Platforms zorgen voor betere bedrijfsresultaten. Organisaties kunnen de waarde van hun data er simpelweg beter mee benutten, en zich zo onderscheiden van hun concurrenten – maar hoe dan?

 • Modern Data Platforms bieden snelle toegang tot alle relevante data. Dit maakt organisaties wendbaar.
 • Modern Data Platforms bieden tools die besluitvorming op basis van data veel gemakkelijker maakt. Hiermee kunnen organisaties hun diensten en producten verbeteren, en nieuwe businesskansen sneller spotten.
 • Modern Data Platforms verwerken meer en sneller data, en automatiseren analyses. Dit zorgt voor meer efficiëntie en productiviteit.
 • Een Modern Data Platform helpt met compliance en zorgt ervoor dat data (ten behoeve van de AVG-wetgeving) beschermd is.
 • De cloudinfrastructuur van een Modern Data Platform zorgt voor constante beschikbaarheid van alle diensten – ook bij storingen.

Hoe begin je met een Modern Data Platform?

De basis van een Modern Data Platform is zo gelegd. Door een Reference Architecture in te zetten kunnen allerlei best practices en templates snel binnen een organisatie worden geïmplementeerd. Nadat de juiste template is gekozen, gaan experts aan de slag om de architectuur te personaliseren en af te stemmen op de klantvraag en de gebruikers. Dit proces gaat als volgt:

 1. Beoordeel de data die beschikbaar is. Wat is de kwaliteit daarvan? En hoe waardevol is die data? Aan de hand daarvan wordt de klantvraag bepaald.
 2. Info Support legt het fundament. Dit vormt de basisversie van het platform.
 3. De eerste data wordt ontsloten en de klant kan de output meteen succesvol gebruiken.
 4. Data Governance wordt geregeld. Daarvoor wordt er geïnventariseerd wat er exact nodig is en daarvoor worden maatregelen genomen.
 5. Dan volgt de verdere implementatie met meerdere (andere) cases, tot volledig aan de klantvraag is voldaan.

Een definitieve laatste stap is er eigenlijk niet. Het Modern Data Platform is altijd een ‘work in progress’. Zelfs na oplevering is hij niet af. Klant en aanbieder evalueren voortdurend en kijken welke diensten de organisatie in de toekomst nog sterker kunnen maken.