Raadsfracties Ede en Statenfracties Gelderland brengen werkbezoek aan Info Support

Raadsfracties van de gemeente Ede en de Statenfracties van de provincie Gelderland brachten donderdag 5 oktober een bezoek aan Info Support in Veenendaal. Samen met andere partners, waaronder de HAN, de CHE en diverse klanten van Info Support, is nagedacht over de fysieke schakel en kristallisatie van ICT Valley en Food Valley.

Toekomstperspectief van de schakel tussen beide Valley's

Na een inspirerende presentatie over ICT en de visie van Info Support over innovaties in IT gingen de ruim veertig aanwezigen aan de slag, om te werken aan het toekomstperspectief van de schakel tussen beide Valley’s. In een interactieve workshop werd invulling gegeven aan het beeld van de toekomst; een ‘kenniscentrum’ waar kennis wordt opgedaan, overgedragen en toegepast. Ook konden de aanwezigen de maatschappelijke relevantie van software ervaren; Met een expo van klanten en partners van Info Support is met ‘great software’ tastbaar gemaakt wat de ICT-dienstverlener betekent voor mens en maatschappij: de schakel tussen IT, Food, Health, Finance en maatschappelijke transities.

Positieve betrokkenheid

Met het werkbezoek wil Info Support een positieve betrokkenheid creëren bij de toekomst van het groeiende familiebedrijf. “Info Support werkt nauw samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio FoodValley”, aldus Marco Braakman, managing director bij Info Support. “Samen werken wij aan het toekomstperspectief van ICT voor de mens en in de maatschappij. Met het werkbezoek vanuit de politiek en het openbaar bestuur, in samenwerking met onderwijsinstellingen, partners en andere stakeholders, ontvangen wij waardevolle visies en input voor de toekomstplannen van Info Support.”