Strategisch convenant Fontys Hogeschool ICT om onderwijs en bedrijfsleven te verbinden

Info Support tekent een convenant met Fontys Hogeschool ICT (FHICT) om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgevingen. Hiermee wil de hogeschool het ICT-onderwijs actueel houden en de studenten voorbereiden op het bedrijfsleven.

Onderwijsblokken opstellen en toepassingsgericht onderzoek vormgeven

Info Support is daardoor betrokken bij de vorming van het onderwijs voor de eerste twee leerjaren en geeft studenten onder meer de mogelijkheid om stage te lopen. Vanuit het convenant werkt Info Support voor een periode van vier jaar mee aan de verdere ontwikkeling en kwaliteitswaarborging van het onderwijs.Gedurende deze periode zal de ICT-dienstverlener verschillende onderwijsblokken opstellen en toepassingsgericht onderzoek vormgeven. Daarnaast worden er leeromgevingen met studenten opgestart om oplossingen te vinden voor bestaande problemen uit het werkveld. Ook krijgen studenten de mogelijkheid om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen met behulp van (meeloop)stages en kijkdagen. Zo wordt de brug van een studerend naar het werkende leven gemakkelijker maakt voor aanstormend ICT-talent.

Convenant verlengen

De ondertekening van het convenant is het gevolg van een eerdere samenwerking tussen Info Support, een aantal andere bedrijven en FHICT die in 2019 ondertekend werd. Er is nu voor gekozen om de samenwerking uit te breiden en het convenant te verlengen voor een duur van vier jaar. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in het maken van een verbinding tussen het onderwijs en het werkveld”, vertelt Pim Govers, unitmanager Zorg & Verzekeringen bij Info Support. “Wij willen graag een bijdrage leveren aan goed IT-onderwijs door lezingen, bedrijfsbezoeken en afstudeerplaatsen aan te bieden. We krijgen op deze manier de kans om onze expertise te delen met het aanstormende talent van morgen. Maar tegelijkertijd geloof ik dat wij ook veel kunnen leren van de studenten van Fontys Hogeschool ICT. Daarom ben ik enorm trots op deze samenwerking, waarmee we een volgende stap zetten voor hoogwaardig en kwalitatief ICT-onderwijs.”

Naast Info Support hebben onder andere de volgende bedrijven hun handtekening onder het convenant gezet: ATOS, Sogeti en Brunel.