Waarom de cloud een negatief effect heeft op de prestaties van bedrijven (en andere bevindingen uit State of DevOps)

Het is elk jaar weer een ijkmoment voor veel DevOps-teams wereldwijd: het State of DevOps-rapport van Google. Info Support-experts Erik Sackman, Manager Cloud Platform Services en Willem van Lent, DevOps Engineer, analyseerden het rapport en nemen de belangrijkste resultaten door.

Wat kun je eigenlijk leren uit het rapport? Erik: “Google onderzoekt al bijna tien jaar technologiegedreven organisaties: wat zorgt er nu voor dat ze een hogere of lagere performance hebben. Er wordt onder meer gemeten hoe goed bedrijven software in productie kunnen brengen en operationeel kunnen houden, dat wordt ook wel software delivery performance en operational performance genoemd. Het onderzoek gaat over allerlei aspecten die daarmee samen hangen. Je kunt het voor je eigen organisatie heel goed gebruiken als benchmark om te bepalen waar je staat ten opzichte van de rest van de wereld.”

Cloud leidt tot verminderde prestaties, tenzij teams gebruikmaken van flexibele infrastructuur

Eén van de opvallende uitkomsten van het onderzoek is dat het gebruik van cloud niet noodzakelijkerwijs een positieve impact heeft op de performance van een organisatie. Erik: “Dat laat zien dat cloud een middel is en geen doel. Het gaat erom dat je meer flexibiliteit kunt aanbrengen in de infrastructuur van je oplossing, waardoor je tot wel 30% hogere performance kunt behalen. Je ziet weleens gebeuren dat organisaties beginnen met cloud, een grote lift-and-shift doen van applicaties van het datacenter of on-premise hosting naar de cloud, zonder dat ze hun werkwijze en aanpak aan passen aan de nieuwe mogelijkheden die deze flexibele infrastructuur biedt. Teams ervaren hierdoor een hogere cognitievere belasting dan in de oude situatie.”

Cloud heeft een positief effect op het welzijn van teams

Dat sluit aan bij een andere interessante uitkomst van het rapport: het gebruik van cloud en de inzet van een flexibele infrastructuur heeft een positief effect op het welzijn van teams. Volgens Willem is dat heel begrijpelijk: “Als DevOps Engineer heb je meer verantwoordelijkheid en zeggenschap. Je kan zelf storage verhogen als dat nodig is. Als je in een on-premise omgeving zit, dan moet je daar al snel tickets voor inschieten over verschillende service desks heen. Nu kan ik zelf aan de knoppen zitten, ik pas zelf het limiet aan en het wordt binnen een paar minuten geregeld. Dat heeft echt wel enorme toevoegende waarde.”

Snellere code reviews voor betere performance

Een andere belangrijke factor die in het rapport naar voren komt, is de snelheid van het uitvoeren van code-reviews. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties tot 50 procent meer performance kunnen behalen door code-reviews sneller uit te voeren. Door gebruik te maken van geautomatiseerde testen en code kwaliteitscontroles, kun je de tijd verkorten en sneller hoogwaardige software naar productie brengen.

Ruimte voor experimenteren en fouten maken is belangrijk om versnelling voor elkaar te krijgen

Naast technische aspecten, speelt ook de organisatiecultuur een cruciale rol in de performance. ”Het rapport laat zien dat het belangrijk is om een generatieve cultuur te stimuleren, waarin ruimte is voor experimenten en het delen van informatie”, legt Erik uit. “Als je zo’n cultuur hebt, krijg je een hogere performance en meer innovatie. Daarnaast is het belangrijk om processen zó in te richten, dat ze de performance ondersteunen in plaats van belemmeren. Denk hierbij aan het vereenvoudigen van change processen en het ondersteunen van psychologische veiligheid in de werkomgeving.”

Kijk naar de context van je eigen organisatie

Een laatste advies: ook als het gaat om de uitkomsten van het State of DevOps-rapport is het belangrijk om resultaten niet blind toe te passen, maar altijd te bezien binnen de context van je eigen organisatie.

Erik: “Niet alles wat in het rapport staat is direct toepasbaar. Ga het gesprek aan binnen je organisatie en kijk waar de bottlenecks zitten. Bepaal op basis daarvan welke aspecten uit het rapport voor jou het meest relevant zijn om mee aan de slag te gaan. Het is vooral interessant om te zien hoe je presteert ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Een beroemde quote van Jack Welch, voormalig CEO van General Electric is: If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Als de wereld sneller verandert dan jij, als je zo’n rapport leest en 90 procent van wat er staat is helemaal nieuw voor je, dan moet je je misschien wel zorgen gaan maken. Maar voor de meeste mensen geldt dat het vooral een eye-opener is om te kijken: waar kunnen wij nog op verbeteren?”

Meer weten? In deze aflevering van Business Vooruit met IT gaan Michaël Hompus, Erik Sackman en Willem van Lent dieper in op de uitkomsten van het State of DevOps-rapport.