Whitepaper: Mutation Testing

In dit whitepaper leggen we uit wat unit tests zijn en staan we kort stil bij het belang ervan. Daarna gaan we in op code coverage, de metriek die de dekking van onze unit tests meet. Vervolgens vertellen we meer over mutation testing. Tot slot leggen we uit hoe je Stryker kunt gebruiken, het open source mutation testing framework voor JavaScript en TypeScript dat actief ondersteund wordt door Info Support.

Vraag het whitepaper aan