Info Support Solid Innovator Toolkit

Info Support maakt bij de dienstverlening aan opdrachtgever gebruik van de Info Support Solid Innovator Toolkit (hierna: ‘Toolkit’). Op deze pagina is een overzicht te vinden van de componenten die tot de Toolkit behoren, hieronder vallen in ieder geval het Info Support Guidance Framework, best-practices, referentie-architecturen, accelerators, technische componenten en bijbehorende ontwerpen en documentatie. Dit overzicht wordt periodiek gewijzigd.

Toolkit

Onder de Toolkit vallen:

  • MCPS platformen (Data, Integratie, Applicatie)
  • Accelerators (Data, Integratie, Applicatie, Machine Learning)
  • Guidance Framework
  • Referentie architecture
  • Maturiteitsmodellen (Continuous Delivery Maturity Model, Data Driven Maturity Model, Cloud Maturity Model)
  • Endeavour
  • Kanzi
  • Training-, cursusmateriaal

Op deze toolkit zijn de Info Support Algemene Voorwaarden 2024 versie 1.0 van toepassing.