GGZ

Het ontsluiten van informatie past in de trend om informatiegericht op gezondheidsmanagement af te stemmen en op de individuele behoeftes van cliënten. Er is jaren geïnvesteerd in het centraal opslaan van cliëntinformatie in EPD’s (Elektronisch Patiënten Dosiers). Hierdoor is het – proces gestuurde – EPD leidend geworden in het proces. Nu er veel meer oplossingsgericht gewerkt wordt, moet EPD-informatie samen met informatie van ketenpartners ontsloten worden richting de cliënt.

Het Elektronisch Patiënten Dosiers

Dit vergt een andere manier van kijken naar en werken met de huidige processen en systemen. Want om echt in te zetten op én kostenverlaging én cliëntgericht én ketensamenwerking is het noodzakelijk dat de GGZ actuele en eenduidige informatie kan ontsluiten. Hierbij is de inzet van slimme IT een noodzaak.

Ongeveer 90% van alle behandelingen binnen de GGZ is ambulant.

Een trend die zich binnen de hele zorgmarkt afspeelt zien we ook terug binnen de GGZ. De vraag naar hulp stijgt sterk en er zijn steeds minder handen beschikbaar om dit werk op te vangen. Die situatie vereist een effectievere manier van behandelen zonder dat de cliënt hierop inboet. Behandelprocessen worden geoptimaliseerd door de inzet van slimme toepassingen, gericht op een hoger behandelrendement en de juiste efficiëntie.

GGZ zorgproces

Het zorgproces binnen de GGZ bestaat op hoofdlijnen uit de hiernaast weergegeven stappen. De inzet van de juiste toepassingen zorgt voor een betere communicatie tussen cliënt en behandelaar, meer betrokkenheid van de cliënt bij zijn zorgtraject, een intensivering van de behandeling en minder onnodige administratieve lasten. Voorbeelden zijn toepassingen op het gebied van inhoudelijke gesprekssturing, ambulante monitoring en ondersteuning, zelfhulp in de pre en post fase van het behandeltraject en videocommunicatie.

GGZ proces

 

Zeker de ondersteuning bij de pre en post fasen voorkomt onnodige terugval of te lang wachten met het zoeken naar de juiste hulp. Belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van moderne toepassingen is de toegevoegde waarde voor zowel de cliënt, de behandelaar als de organisatie. Deze toegevoegde waarde kan alleen gecreëerd worden wanneer de toepassingen gediversifieerd zijn voor de specifieke doelgroepen en zijn ingebed binnen de bestaande systemen (bijv. het EPD) van de organisatie.

Integratie

Info Support is voor GGZ-instellingen, naast aanbieder van eHealth en mHealth toepassingen, dé integratiepartner. Info Support werkt binnen de GGZ hiervoor nauw samen met Code24. Beide partijen bieden met de propositie ‘Client360’ een geïntegreerde oplossing voor een succesvolle toepassing van eHealth

binnen een behandeling voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met Client360 wordt alle aanwezige medische informatie op een integrale wijze beschikbaar gesteld aan zowel cliënt als behandelaar.

Gerelateerde downloads

Geen downloads gevonden.

Ontmoet ons

Mobile Healthcare

Utrecht

JVMCON

Ede

Mobility FFWD

Utrecht