GGZ

Door het bieden van een centrale online interactie met de cliënt neemt de betrokkenheid van cliënten bij hun behandeling toe. De informatie uit de verschillende databronnen moet beschikbaar zijn voor zowel cliënt als behandelaar op ieder gewenst moment. Naast het persoonlijke contact tussen cliënt en behandelaar dient het contact ook online mogelijk te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van chatten. Gezondheidsmanagement in de GGZ is een combinatie van de mogelijkheden van centraal gestuurde EPD’s en de flexibele clientportalen die altijd toegankelijk zijn.

 

eHealth, mHealth en integratie

Info Support is voor GGZ-instellingen, naast de aanbieder van eHealth en mHealth toepassingen, dé integratiepartner. Info Support werkt binnen de GGZ hiervoor nauw samen met Code24. Beide partijen bieden met de propositie ‘Client360’ een geïntegreerde oplossing voor een succesvolle toepassing van EHealth binnen

een behandeling voor de GGZ. Met Client360 wordt alle aanwezige medische informatie op een integrale wijze beschikbaar gesteld aan zowel cliënt als behandelaar.

Client360

Met Client360 beschikt de cliënt over één duidelijke toegang tot al zijn medische gegevens en e-health functionaliteiten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het portaal alle online interactie met de cliënt ondersteunt, op welk platform dan ook; mobiel, tablet of computer. Hierbij is de focus breder dan alleen de inhoudelijke behandeling. Het ondersteunt de complete dialoog tussen cliënt en behandelaar. Dit is tijd en plaats onafhankelijk. Een aantal resultaten van de inzet van Client360 zijn een substantiële afname van het aantal no shows, minder noodzakelijke fysieke afspraken en meer betrokkenheid van de cliënt bij zijn behandeling. Dit resulteert in efficiëntere zorg met behoud van kwaliteit.

Client 360

Downloads

No downloads found.

Ontmoet ons

Meetup Utrecht Java User Group

Dutch Azure Meetup

Digital Architecture Design Day 2020