Innovatie

Innovatie is vernieuwing. Vernieuwing ontstaat niet vanzelf, er moet een noodzaak voor zijn. Bijvoorbeeld om de concurrentiepositie te verbeteren, de kosten omlaag te brengen of een grotere klantenbinding te realiseren. Daarnaast kunnen technologische innovaties zoals Continuous Delivery, Big Data, Internet of Things en Webscale Architectures aanleiding zijn voor businessinnovaties. Op deze pagina leest u voorbeelden van innovaties waar Info Support aan werkt. Op onze innovations website vindt u diverse artikelen over innovatie binnen Info Support.

Technologische Innovatie - Innovation Projects

Innovation Projects is een ideeënwedstrijd waarmee Info Support zijn medewerkers wil uitdagen om creatieve, vernieuwende en baanbrekende ideeën te ontwikkelen die ook werkelijk uitvoerbaar en waardevol zijn voor onze klanten. Deze wedstrijd past in onze visie dat business innovaties mogelijk zijn vanuit technologische innovaties.

Lees hier meer over Innovation Projects

h

Businessinnovatie - Transformatie Discours

Vanuit de ambitie om de randvoorwaarden voor innovatie en waardecreatie te verkennen organiseerde Info Support i.s.m. de Blommestein Groep in oktober 2014 het Transformatie Discours 2014. Hiermee probeert Info Support de brug te slaan naar en tussen opdrachtgevers om mee te denken over nieuwe businessmodellen. Tijdens deze visionaire directieconferentie werden een verrassende mix van bestuurders en professionals uit verschillende sectoren samengebracht.

In drie Transformatiekamers spraken vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de sectoren wonen, overheid, industrie, financiële dienstverlening en ICT met elkaar over veranderende businessmodellen en de invloed van technologische ontwikkelingen daarop.

 

Innovation Day 2015

In een wereld waarin verandering de enige constante is, neemt de roep om wendbaarheid, creativiteit en aanpassingsvermogen binnen bedrijven toe. Innovatie moet onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden binnen ieder modern bedrijf. Maar hoe doet u dit? Hoe vertaalt u uw uitdagingen naar concrete, innovatieve en haalbare plannen? Welke rol speelt ICT hierin? En hoe brengt u dit in de praktijk? Dit zijn de vragen die een aantal topbedrijven hebben beantwoord op 18 juni 2015. De kracht van connective thinking werd in praktijk gebracht op Innovation Day 2015!

 

Praktijktoepassingen

knowNow. knowNow is een interactief kennismanagementsysteem waarin medewerkers van een organisatie hun kennis kunnen delen en kennis van anderen kunnen opzoeken en verrijken. Wat knowNow echt innovatief maakt is dat er profiling technieken toe worden gepast om de gebruiker te leren kennen in plaats van dat er een flinke administratieve last wordt neergelegd bij de gebruiker, zoals dat het geval is in traditionele kennismanagementsystemen.
Meer over het kennismanagementsysteem knowNow.

Schaalbare rekenkern. De pensioenmarkt beweegt zich steeds meer in de richting van een ‘Defined Contribution’-stelsel (beschikbare premieregeling): vaste inleg en variërende uitkering. Om tot een goed onderbouwd pensioenadvies te komen moeten alle mogelijke scenario’s die zich tijdens iemands werkzame leven kunnen voordoen, snel en accuraat kunnen worden doorgerekend. Voor een Pensioeninstelling realiseerde Info Support een schaalbare rekenkern.
Meer over de schaalbare rekenkern.