BeFrank is met haar IT-systeem als een van de eerste pensioenuitvoerders klaar voor het nieuwe pensioenstelsel

BeFrank is als een van de eerste pensioenuitvoerders met haar IT-systeem klaar voor het nieuwe pensioenstelsel, dat op 1 juli 2023 is ingegaan. Info Support ondersteunde BeFrank daarbij door experts te leveren met hoogwaardige IT-kennis en -ervaring. Zij hebben de juiste domeinkennis van het financiële segment, die ingezet werd binnen de ontwikkelteams van BeFrank. Onder andere met de bijdrage van Info Support kon de pensioenuitvoerder de juiste stappen zetten om de IT-omgeving klaar te stomen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet past beter bij de huidige tijd, en zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook generaties na ons. Werkgevers hebben tot 1 januari 2028 de tijd om hun pensioenregeling aan te passen. Dat gaat via hun pensioenuitvoerder.

BeFrank wilde daarom zo snel mogelijk klaar zijn om nieuwe pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Omdat BeFrank haar eigen IT-applicaties en -systemen ontwikkelt, konden zij zelf het moment bepalen waarop zij klaar zouden zijn voor de nieuwe pensioenwet. Hierdoor is de pensioenuitvoerder een van de eerste die deelnemers onder de nieuwe pensioenwet kan bedienen.

Vooroplopend in de markt

BeFrank werd in 2010 opgericht met als doel om pensioen begrijpelijker en toegankelijker te maken. Het was een van de eerste partijen in de markt met een online portaal die real-time inzichten biedt. De pensioenuitvoerder heeft verschillende agile ontwikkelteams die zich vooral richten op het ontwikkelen van nieuwe features voor de klant. In die teams werken ook Info Supporters met actuele domeinkennis.

“Doordat wij bij BeFrank voorop willen lopen in de markt, konden we snel schakelen en ons IT-systeem klaarstomen voor de nieuwe pensioenwet”, vertelt Ilona van den Berg, Manager Information & Technology bij BeFrank. ”Onze ontwikkelaars werken volop aan het beste pensioenproduct in de markt. We willen constant iets nieuws bieden. Elk project dat onze IT-teams opleveren, draagt bij aan vernieuwing van de markt. Zo springen we snel in op ontwikkelingen en veranderingen in de markt.”

“Een goed voorbeeld is hoe we de keuzes voor het nabestaandenpensioen hebben ingericht voor deelnemers”, vervolgt van den Berg. “Met de nieuwe pensioenwet wijzigt het nabestaandenpensioen en komen er meer keuzes. We willen deelnemers daarom een gebruiksvriendelijke online keuzeomgeving bieden en ze zo goed mogelijk begeleiden bij de keuzes die ze maken. Voor de keuzes rondom het nabestaandenpensioen bieden we nu inzicht en overzicht in wat er is geregeld en wat er nog geregeld kan worden.”

“We streven naar een activatiegraad van tachtig procent binnen onze portalen. Onze online keuzeomgeving helpt om deze hoge activatiegraad te behalen. Het gaat bij activatie om het faciliteren van keuzes in bredere zin, zeker op het gebied van beleggingen. Duurzaamheid speelt bij BeFrank een heel nadrukkelijke rol. Bij ons hebben de werkgever en de deelnemer keuzes in duurzaamheid. We bieden drie verschillende beleggingsvormen waar deelnemers uit kunnen kiezen.”

Samenwerking Info Support

BeFrank werkt sinds 2013 samen met Info Support. Info Support ondersteunt de pensioenuitvoerder – naast het leveren van hoogwaardige IT-kennis en -ervaring – ook met andere diensten. Zo beheert Info Support de cloudomgeving van BeFrank, die tevens aangesloten is op het Info Support Security Operations Center (SOC). Met deze gecertificeerde dienstverlening waarborgt BeFrank de strenge governance en compliance eisen die binnen het financiële segment gelden.

Daarnaast zorgen de BeFrank-ontwikkelaars samen met de Info Supporters dat zij op de hoogte zijn – en blijven – van de laatste ontwikkelingen en technieken in bijvoorbeeld de cloud en Kubernetes. Zo behoudt BeFrank een state-of-the-art IT-omgeving en kan de pensioenuitvoerder betrouwbaar en veilig haar klanten bedienen.