Bouw je organisatie niet op drijfzand!

Stel, je bouwt een huis. Dan zorg je er natuurlijk voor dat er eerst een fundering wordt aangelegd voordat je begint met het daadwerkelijk opbouwen van de constructie. Dit lijkt heel logisch, maar in de wereld van data wordt dit nog te vaak over het hoofd gezien. Data kan een bedrijf echt helpen groeien en tools als Power BI zijn hierbij van enorme toegevoegde waarde. Maar dan moet er wel eerst een stabiele en stevige basis zijn.

In drie stappen naar een stevig fundament voor data-analyse

Power BI is een waardevolle tool als deze goed wordt ingezet. Dat gebeurt nu nog te weinig. Gebruikers zien Power BI als de ultieme oplossing om een bedrijf verder te laten groeien via data. In werkelijkheid is Power BI een onderdeel van de oplossing en komt er nog meer bij kijken voordat je data succesvol in kunt zetten. Gebruikers slaan regelmatig essentiële voorbereidende stappen over. Soms per ongeluk, omdat er niet aan gedacht wordt, maar vaak ook bewust. Ze kunnen bijvoorbeeld ongeduldig zijn en direct resultaat willen zien of omdat men daar niet in wil investeren, maar zo werkt het helaas niet.

Zorg voor goede data

Je kunt niet zomaar willekeurige data in de tool stoppen en dat er dan automatisch een plan of strategie voor de groei van je bedrijf uit komt rollen. Er moet eerst voldoende aandacht worden besteed aan de data zelf. Zo moet je ervoor zorgen dat de data die je verwerkt in Power BI van hoge kwaliteit en correct beschreven is. Anders zadel je de eindgebruikers van de data op met verkeerde of vervuilde data, waardoor zij onjuiste resultaten krijgen. Met andere woorden, voordat je met de tool aan de slag gaat, moet de fundering van je data op orde zijn.

Laagdrempeligheid leidt tot verkeerd gebruik

Een andere valkuil voor het gebruik van Power BI hangt samen met de gebruiksvriendelijkheid van de tool. Omdat het zo eenvoudig is om de tool te gebruiken, kan iedereen zich geroepen voelen om ermee aan de gang te gaan. Zonder duidelijke afspraken leidt dit er bijvoorbeeld toe dat verschillende mensen aan dezelfde rapportages werken. Dit is natuurlijk behoorlijk inefficiënt. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er mensen zonder de benodigde kennis met de tool gaan werken. Hierdoor onstaan fouten in de rapportages en worden uiteindelijk de verkeerde conclusies getrokken.

Hoe dan wel?

Via het onderstaande driestappenplan helpen we je graag om het verkeerde gebruik van tools als Power BI tegen te gaan:

  1. Help gebruikers bij het toepassen van Power BI. Moedig het gebruik van Power BI aan én help gebruikers met goede uitleg.
  2. Stel organisatiebreed een duidelijk beleid op. Net zoals er personeelsbeleid, financieel beleid en inkoopbeleid is, moet er dus ook beleid zijn over hoe je binnen het bedrijf met data omgaat. Dit noemen we ook wel data governance.
  3. Stel een modern dataplatform beschikbaar. In dit platform vindt dan de opschoning, categorisatie en kwaliteitsbewaking van de data plaats. Door dit centraal en als standaard te implementeren, bewaak je de datakwaliteit en leg je de juiste basis voor het gebruik van data-analyse tools.

Kortom, als je serieus omgaat met de verwerking van data – en dus zorgt voor een goede uitleg, een algemeen databeleid en een sterk modern dataplatform – vorm je daadwerkelijk een stevige fundering voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Gids: Data Governance

Data vervult niet alleen op operationeel vlak, maar ook op tactisch en strategisch vlak een steeds belangrijkere rol bij het nemen van de juiste beslissingen. In deze gids nemen we je mee door het onderwerp ‘data governance’ en geven we een aantal praktische ervaringen en tips.