Info Supporters schrijven samen met Microsoft e-book over Dapr

Op 17 februari 2021 werd Dapr 1.0 door Microsoft uitgebracht. Tegelijkertijd kwam het e-book ‘Dapr for .NET Devolopers’ online beschikbaar. Info Supporters Sander Molenkamp en Edwin van Wijk schreven dit e-book over Dapr samen met Rob Vettor van Microsoft. ‘Dapr for .NET Developers’ geeft een introductie van Dapr en de verschillende building blocks. Het geeft inzicht in wat er komt kijken bij het bouwen van microservices.

Achter het idee van Dapr

Sander: “We schreven dit boek omdat we achter het idee van Dapr staan en het is leuk om in een dermate vroeg stadium bij te dragen. Het is een open source-project waar je nog veel invloed op kunt hebben. Wij hebben veel bijgedragen, onze code en diverse aanpassingen zijn overgenomen en daarom werd ons gevraagd dit boek te schrijven.

Het schrijven van dit boek was – en is nog steeds – een heel dynamisch proces. We hebben wekelijkse calls met Microsoft, waar niet alleen de Amerikaanse auteur in zit maar ook andere mensen uit het Dapr-team. Dus je praat niet alleen over het boek maar ook over andere zaken rondom Dapr en dat is hartstikke leuk en leerzaam. Het proces is ook nog niet klabookar. Immers, nu is de preview gepubliceerd en we zijn druk bezig met versie 1, het is een doorlopend proces. Ook het boek is open source; nu kan iedereen eraan bijdragen.”

Uitdagingen bij het bouwen van een gedistribueerd systemen

Ontwikkelaars krijgen met verschillende uitdagingen te maken bij het bouwen van een gedistribueerd systeem. Om deze uitdagingen weg te nemen, biedt Dapr verschillende building blocks. Voorbeelden hiervan zijn state management, service invocation, publish & subscribe, actor model en secrets management. Het Dapr component model maakt het mogelijk om de onderliggende infrastructuur te wijzigen zonder enige code aan te hoeven passen. Zo kan een applicatie die gebruik maakt van het publish & subscribe building block eenvoudig overschakelen van bv. RabbitMQ naar een andere message broker, zoals Azure Service Bus. Dit biedt meer flexibiliteit en biedt meer ruimte om te experimenteren. Ontwikkelaars hoeven niet langer verschillende SDK’s (Software Development Kits) te leren en op te nemen in de code.

Info Support is vanaf de introductie van Dapr actief bezig met het opdoen van kennis over Dapr en het verkennen van de toepassingsmogelijkheden. Ook heeft Info Support actief bijgedragen aan de Dapr community met lezingen op conferenties en contributies aan het product zelf.