Vijf belangrijke cloud-uitdagingen voor CIO’s in 2024

De toekomst voorspellen is altijd lastig, zeker als het gaat om technologische ontwikkelingen. Als er één partij is die door IT-organisaties wereldwijd wordt gezien als een belangrijke voorspeller, dan is het wel Gartner. Deze onderzoeks- en adviesorganisatie brengt regelmatig de laatste trends in kaart op IT-gebied.

Thomas de Klerk en Erik Sackman namen deel aan de Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference. Ze delen vijf thema’s die werden besproken tijdens het evenement, en die samen belangrijke uitdagingen vormen voor organisaties op cloudgebied in 2024.

Visie: hoe draagt een cloudmigratie bij aan bedrijfsdoelstellingen?

“Een van de meest voorkomende misstappen is dat een cloudstrategie nogal eens wordt verward met een implementatieplan”, aldus Erik. “Er wordt een plan opgesteld om naar de cloud te migreren, maar er ontbreekt een visie: waarom is dit eigenlijk belangrijk voor de organisatie? Hoe draagt zo’n migratie bij aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen?”

Een andere strategische valkuil is, volgens Erik, het idee dat alle voordelen van de cloud (zoals kostenbesparingen en schaalbaarheid) automatisch behaald worden door simpelweg applicaties naar de cloud te verplaatsen: “Wat we in de praktijk zien is dat het juist belangrijk is om per applicatie of workload te evalueren of een migratie naar de cloud de juiste keuze is en hoe dit het beste kan worden aangepakt. Wij helpen organisaties daarom bij het ontwikkelen van een duidelijke visie en roadmap voor hun cloudtraject, en het moderniseren van hun applicatielandschap om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die cloud biedt. Hierbij kijken we niet alleen naar de technologische aspecten, maar ook naar de impact op processen, mensen en de organisatie als geheel.”

Datasoevereiniteit: waar wordt data bewaard en wie heeft toegang?

Een groeiend punt van zorg voor veel organisaties is datasoevereiniteit, oftewel het vraagstuk rond de jurisdictie en toegang tot data in de cloud. Thomas: “Door de invoering van privacywetgeving zoals de AVG en toenemende geopolitieke spanningen wordt het steeds belangrijker om grip te houden op data. Het is belangrijk om te weten waar data zich bevindt en wie er toegang toe heeft. Organisaties moeten kritisch kijken naar de locatie van datacenters, de toepasselijke wetgeving en de mogelijkheden om data te verplaatsen of terug te halen als dat nodig blijkt te zijn.”

Bij een cloudmigratie is het dus belangrijk om niet alleen technische aspecten mee te nemen: “We adviseren altijd om specifieke eisen te toetsten aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij kijken we niet alleen naar de technische mogelijkheden, maar ook naar de juridische en compliance-aspecten.”

Duurzaamheid: hoe groot is onze ecologische voetafdruk?

Een ander aspect dat in 2024 steeds meer aandacht gaat krijgen bij beslissingen rond cloudgebruik is duurzaamheid. “Door de groeiende vraag naar rekenkracht en opslagcapaciteit in de cloud zien we aanzienlijke impact op het energieverbruik en de CO2-uitstoot”, aldus Thomas. “Organisaties worden in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Je kunt als organisatie bewust kiezen voor cloudproviders die zich inzetten voor groene energie en efficiënte datacenters, of kritisch kijken naar de noodzaak om bepaalde data of applicaties in de cloud te plaatsen. Wat ook helpt, is het toepassen van automatische schaalmechanismen, het verwijderen van ongebruikte resources en het kiezen voor energie-efficiënte technieken zoals serverless computing.”

Platform engineering: hoe beheersen we de complexiteit?

Gartner voorspelt dat het in 2024 steeds uitdagender zal worden om software op een efficiënte en schaalbare manier te ontwikkelen en te beheren. Erik: “Dit komt met name door de toenemende vraag naar nieuwe applicaties en diensten, in combinatie met de groeiende complexiteit van IT-infrastructuren.”

Thomas vult aan dat platform engineering hiervoor een oplossing biedt: “Platform engineering draait het om het creëren van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd platform waarop applicaties kunnen worden gebouwd, getest en uitgerold. Dit platform is als het ware een abstractielaag tussen de onderliggende infrastructuur en de applicaties. Teams kunnen zich kunnen richten op het creëren van waarde voor de business, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de infrastructuur.”

Resources: waar halen we de middelen vandaan?

Een ander gevolg van de groeiende complexiteit van de cloud is dat met name middelgrote organisaties over te weinig middelen beschikken om alle benodigde kennis en vaardigheden in huis te halen, aldus Gartner. Thomas: “Grotere bedrijven kunnen over hun eigen platformteams beschikken, maar voor middelgrote organisaties is dat vaak niet haalbaar. Wij passen daarom de principes van platform engineering toe in onze Managed Cloud Platform Services: alles wat ontwikkelteams nodig hebben om software te bouwen en te runnen in productie. We maken hierin gebruik van geautomatiseerde processen, self-service capabilities en een hoge mate van standaardisatie, waarmee we zo veel mogelijk generieke complexiteit weghalen bij teams. Hierdoor kunnen organisaties zich focussen op de kern van hun bedrijfsvoering en sneller innoveren.”