AIToday Live maandoverzicht april

April bracht weer een reeks aan interessante afleveringen voor AIToday Live. Niels en Joop gingen onder andere in op nieuwe AI-toepassingen, waaronder de evolutie van low-code naar complexe talen, ethiek in AI-chatbots en ‘Groene AI’. Samen met gasten gingen zij verder in op onderwerpen als de omzetting van fluisterspraak naar heldere spraak door Whispp, het belang van gestandaardiseerde AI-richtlijnen, de veiligheid van RAG-systemen, en ethische algoritmes in dating-apps gericht op discriminatie en diversiteit.

S06E27 – Hé AI, maak jij mijn code even? Een praktijkcase

Ontdek in deze aflevering van AIToday Live hoe AI-gestuurde code vertaling de softwareontwikkeling verandert. Niels en Joop gaan in op de overgang van low-code naar moderne programmeertalen, de rol van AI in automatiseringstests en de voordelen van automatische testgeneratie. Luister naar de inzichten over de uitdagingen en efficiencyverbeteringen door AI in het ontwikkelproces.

S06E28 – Wat als je chatbot teveel chat?

Niels en Joop bespreken de ethische uitdagingen bij het ontwikkelen van eigen chatbots en AI-assistenten. Met toegang tot tools als Custom GPT en Copilot is experimenteren eenvoudig, maar recente incidenten benadrukken de noodzaak van ethische grenzen en verantwoordelijkheden. Wat is de rol van multidisciplinaire teams in het waarborgen van ethiek in AI-ontwikkeling? Luister de aflevering!

S06E29 – Fluisteren als sleutel tot vloeiend spreken

De app Whispp overbrugt spraakbeperkingen met behulp van kunstmatige intelligentie. Gast Joris Castermans deelt het verhaal achter Whispp, een revolutionaire technologie die fluisterspraak omzet in heldere, natuurlijk klinkende spraak. Luister naar de impact van AI op communicatie en zelfexpressie, inclusief een live demonstratie van deze baanbrekende toepassing.

S06E30 – AI’s energiehonger: tijd voor dieet?

Wat verstaan we onder ‘Groene AI’? Niels en Joop bespreken de uitdagingen en kansen van het verminderen van energieverbruik in AI en de rol van de AI-gemeenschap in het streven naar een duurzamere toekomst. Leer in deze aflevering over innovatieve benaderingen en de oproep tot onderzoek voor duurzamere AI.

S06E31 – Standaardisatie in AI: een broodnodige richtlijn – Willy Tadema en Nelleke Groen

Gasten Willy Tadema en Nelleke Groen gaan in op de rol van standaardisatie in AI-ontwikkeling en -implementatie. Wat is de noodzaak van gestandaardiseerde richtlijnen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt? Het gesprek gaat ook over de invloed van toekomstige regelgeving, zoals de EU AI Act, en hoe standaardisatie innovatie binnen AI kan stimuleren en bijdraagt aan verantwoorde integratie van AI in de samenleving.

S06E32 – Weerstand bij invoering van Generatieve AI

In deze aflevering onderzoeken Niels en Joop de weerstand tegen generatieve AI binnen organisaties. Waar liggen uitdagingen en kansen, inclusief zorgen over de veiligheid van banen en de relevantie van vaardigheden? Ontdek strategieën voor een realistische AI-implementatie, het overwinnen van weerstand door begeleiding, en het stimuleren van een innovatiebevorderende omgeving.

S06E33 – Hoe open staat jouw LLM deur? Over beveiligen van RAG-systemen

In deze aflevering is Willem Meints te gast. Samen met Niels en Joop gaat hij in op generatieve AI, beveiligingsissues en implementatie-uitdagingen. De focus ligt op de QCon-conferentie in Londen. Ze bespreken het gebruik van grote taalmodellen en de toepassing van OWASP-richtlijnen voor veiligere AI-systemen.

S06E34 – Zou jij je stem door AI laten klonen?

Niels en Joop bespreken de technologie van stemklonen. Als voorbeeld komt Aldi naar voren met hun recente keuze om stemmen van medewerkers te klonen voor reclames. Deze controversiële stap roept vragen op over authenticiteit en privacy. We bespreken ook de positieve aspecten, zoals de inzet voor mensen die hun stem verliezen door ziekte, en innovaties zoals Apple’s Personal Voice en de Whispp-app.

S06E35 – Een algoritme voor de liefde, maar dan eerlijk – Met Thomas Crul

Gast Thomas Crul spreekt over de uitdagingen van het ontwikkelen van ethische AI-algoritmes voor de app Breeze, met focus op discriminatie en diversiteit. De discussie omvat samenwerkingen met het College van de Rechten van de Mens en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, en verkent strategieën om bias in AI-systemen aan te pakken.