AIToday Live maandoverzicht maart

In maart bespraken Joop Snijder en Niels Naglé weer verschillende AI-thema’s met experts. Van de essentiële rol van octrooien in AI-innovaties met Sara Reekmans en Youri de Groote, tot een boeiende discussie over de superioriteit van AI-modellen. Eric van Hall vertelt over zijn visie op de verandering van copywriting in het AI-tijdperk. Daarnaast gaat Tamara Thuis in op het belang van ethische integratie in AI en deelt Joop tot slot over de schaduwzijde AI aan de hand van een persoonlijke fout.

Bekijk het maandoverzicht hieronder:

S06E19 - Waarom octrooien essentieel zijn voor AI-innovaties

Joop en Niels gaan in gesprek met octrooi-experts Sara Reekmans en Youri de Groote over de kruising van AI met life sciences. Ze bespreken de toepassing van AI in geneesmiddelenontwikkeling en patiëntenmonitoring. Hierbij gaan ze in op de uitdagingen van octrooien en ethiek binnen deze sector.

S06E20 - De illusie van superioriteit: Anthropic verslaat OpenAI

Anthropic stelt zijn nieuwste ontwikkeling, Claude 3, voor als directe concurrentie voor OpenAI’s GPT-4 en Google’s Gemini 1.0 Ultra. We bekijken de positie van Claude 3 binnen de reeks van grote taalmodellen, de relevantie van benchmarks voor prestatiebeoordeling, en de impact van modelkeuze en duurzaamheid op de AI-sector.

S06E21 - De evolutie van copywriting in het AI-tijdperk

In deze aflevering van AIToday Live is Eric van Hall, oprichter van CopyRobin, te gast. Hij vertelt over de integratie van AI in creatieve beroepen, met een focus op copywriting. Hoe kan AI de efficiëntie en kwaliteit in contentcreatie verbeteren zonder de menselijke touch te verliezen? En wat zijn toekomstige kansen en uitdagingen voor AI in de creatieve industrie?

S06E22 - AI en de kunst van het 'niet doen'

Joop en Niels bespreken de paradox die zich voordoet binnen de wereld van Artificial Intelligence: het principe van ‘minder doen om meer te bereiken’. We gaan in op de volgende vraag: “Hoe kan het schrappen van processen ons paradoxalerwijs efficiënter maken, in plaats van enkel nieuwe AI-oplossingen toe te voegen?”

S06E23 - Theorie naar Praktijk: Het AI Ethics Maturity Model

In deze aflevering is Tamara Thuis, promovenda aan de Erasmus Universiteit en medeoprichter van de Ethische Data Science Associatie, te gast. Ze bespreekt de ethische dilemma’s van AI in organisaties, de balans tussen technologie en ethiek. Verder gaat ze in op hoe ‘mutual learning’ en een ‘maturity model’ kunnen helpen bij het ethisch integreren van AI-strategieën.

S06E24 - Mijn bekentenis: de schaduw van gemak

Joop deelt een intrigerend inzicht in de complexiteit van kunstmatige intelligentie. Dit doet hij door een recente fout met het gebruik van ChatGPT te bespreken.

S06E25 - De AI revolutie - Maarten Sukel

Maarten Sukel, auteur en Data Scientist, deelt in deze aflevering zijn inzichten over de transformatieve kracht van AI in de maatschappij. Hij heeft hier een boek over geschreven “De AI Revolutie”. Maarten bespreekt samen met Joop en Niels de invloed van AI op diverse sectoren en stelt belangrijke vragen rondom de technologie.

S06E26 - De Waarheid Achter AI-Hallucinaties

Wat is ‘hallucinatie’ binnen AI? Joop belicht hoe deze benaming kan bijdragen aan een “vermenselijkte” kijk op technologie en misverstanden kan veroorzaken.