Info Supporter Tom Cools is Java Champion!

Supertrots zijn we op de benoeming van collega Tom Cools tot Java Champion! Tom werkt sinds 2013 als IT-consultant bij Info Support België, waar hij als stagiair is begonnen. In de afgelopen 10 jaar leverde hij waardevolle bijdragen aan de wereldwijde Java-community. Naast consultant deelt Tom zijn expertise als spreker bij nationale en internationale conferenties, begeleidt hij onze stagiaires en geeft hij trainingen. Ook is Tom actief lid van de Nederlands Java User Group (NLJUG). Met zijn benoeming is Tom de tweede Java Champion die Info Support rijk is.

Het Java Champions-programma

Het Java Champions-programma bestaat uit een groep vakkundige Java-experts en community-leiders. Java Champions hebben verschillende expertises binnen de Java community. Zo zijn zij leiders, influencers en hebben zij op verschillende manieren bijgedragen aan de groei en het succes van de Java community. Ook zijn Java Champions vaak op verschillende manieren actief binnen de Java community, door te spreken op conferenties, bij te dragen aan content en het mentoren van andere developers.

Tom Cools is a Java Champion!

We are super proud of the appointment of our colleague Tom Cools as a Java Champion! Tom has been working as an IT consultant at Info Support Belgium since 2013, starting as an intern. Over the past ten years, he has made valuable contributions to the global Java community. With his appointment, Tom becomes the second Java Champion from Info Support.

About the Java Champion Program

In addition to being a consultant, Tom shares his expertise as a speaker at national and international conferences, mentors our interns, and provides training. He is also an active member of the Dutch Java User Group (NLJUG).

The Java Champions program consists of a group of skilled Java experts and community leaders. Java Champions have a wide range of expertise within the Java community. They are leaders and influencers, and have contributed to the growth and success of the Java community in various ways. Java Champions are often involved in the Java community through speaking at conferences, contributing to content, and mentoring other developers.