Wat is observability?

Het IT-landschap verandert continu en is niet meer zo overzichtelijk als vroeger. Om een goed inzicht te hebben in systemen is alleen monitoring vaak niet genoeg. Observability maakt complexe systemen weer inzichtelijk. Maar wat houdt observability precies in en hoe zet je het in? Info Supporters Melvin Anbeek en Raimond Brookman geven antwoord op vier vragen over observability.

Wat is observability?

Melvin: “Bij observability bekijk je waarom een systeem zich gedraagt zoals het zich gedraagt.’’ Raimond vult aan: “Je beschouwt het systeem als een soort black-box en aan de hand van de output kun je de interne staat van het gehele systeem achterhalen. Met observability kun je bij problemen veel informatie halen uit de logs en de metrieken. Bij een traditionele aanpak ben je afhankelijk  van meldingen van individuele CI’s of je moet de code induiken en allerlei debug-processen opstarten om te achterhalen waar het mis gaat.’’

Wat is het verschil tussen monitoring en observability?

Melvin: “Bij monitoring kijk je objectief wat er gebeurt en bij observability ga je onderzoeken waarom iets gebeurt. Doordat IT-architecturen steeds complexer worden, is het moeilijk om zonder hulp te ontdekken waar het precies misgaat in een systeem.’ De architecturen zijn niet alleen uitgebreider, maar de verschillende onderdelen staan ook steeds meer met elkaar in verbinding. Hierdoor heb je niet  snel overzicht op alle verschillende onderdelen en de invloed die ze uitoefenen op elkaar en het overall systeem. Terwijl je dat vroeger in traditionele IT-landschappen met alleen monitoring misschien nog wel had. Die veranderde architectuur stelt dus nieuwe eisen en observability is een antwoord hierop.’’

Dat overzicht is belangrijk want het zorgt ervoor dat je niet alleen reactief kunt handelen. Raimond: “We willen niet wachten totdat gebruikers gaan klagen, we willen daarvoor al kunnen ingrijpen zodat het probleem al opgelost is voordat gebruikers er tegenaanlopen.’

Hoe richt je observability in?

Melvin: “Het inrichten van een goede observability is niet ‘one size fits all’. Doordat het architectuur landschap zo complex is geworden, kun je vaak niet meer met één product uit de voeten.’’ Raimond vult aan: “Je ziet dat verschillende observability-tools zich op verschillende aspecten richten. Elke tool heeft een eigen manier van weergave. Als je dan een grafiek van een bepaalde service wilt inzien, dan moet je in die specifieke tool kijken. Het is dan nog steeds nodig om verschillende tools aan elkaar te knopen om een totaaloverzicht te krijgen. Gelukkig komen er steeds meer tools op de markt die losse onderdelen verbinden. Maar het is nog steeds niet zo dat je met één druk op de knop een totaaloverzicht te zien krijgt.”

Hoe begin je met observability?

Melvin: “Het belangrijkste is dat je je moet realiseren dat observability geen doel is maar een middel. Dat is misschien een open deur, maar het startpunt is hetgeen dat je wilt bereiken. Je moet nadenken over vragen: hoe robuust moet mijn systeem zijn en hoe reactief? Hoe snel wil je bijvoorbeeld op een melding kunnen reageren? Wil je bijvoorbeeld een zeer intelligent systeem dat al ver voor een bepaalde melding actie onderneemt of is dat niet nodig?’’

Daarnaast stelt de complexiteit van het systeem ook bepaalde eisen aan de inzichtelijkheid ervan. Raimond: “Het is een combinatie van eisen vanuit het systeem en wensen vanuit IT. Ik denk dat het startpunt bestaat uit de eisen vanuit het systeem, daar ben je nu. En dat je vervolgens stappen onderneemt om te groeien naar het punt waar je graag zou willen zijn.’’

Luister de podcast

Bekijk de podcast