AI Today Live maandoverzicht januari

De eerste kalendermaand van dit jaar is in een oogwenk voorbijgegaan, wat inhoudt dat er weer een nieuw maandelijks overzicht van AIToday Live beschikbaar is. In de voorbije periode hebben Joop Snijder en Niels Naglé weer een breed scala aan thema’s behandeld. Hierbij hebben verschillende deskundigen hun inzichten gedeeld over de meest uiteenlopende onderwerpen. Joop en Niels spraken onder andere met Robin Houtveen over de toepassing van AI in de sportsector, en met Thijs Suijten over het inzetten van AI voor het oplossen van mens-dierconflicten in Afrika. Luister en leer over de innovatieve toepassingen van AI in natuurbehoud, de mogelijkheden van AI in het ontwikkelen van presentaties en nog veel meer!

S06E01 - De kruisbestuiving tussen AI en de sportwereld

In deze editie van AIToday Live bespreken Joop Snijder en Niels Naglé de inzet van kunstmatige intelligentie in het MKB en de sportwereld. Als gast deelt Robin Houtveen, actief in respectievelijk de fitnessbranche, zijn ervaringen met AI.

Robin illustreert de toepassingen van AI in zijn sportschool-onderneming, van het genereren van trainingsschema’s tot gerichte communicatie. Tegelijkertijd benadrukt hij het onvervangbare belang van persoonlijk contact.

S06E02 - RIP Powerpoint door AI?

Kan AI presentaties voor je maken? En zijn ze dan goed? Joop onderzocht het en vertelt zijn ervaring.

 

S06E03 - Olifanten, Rangers en AI

In deze aflevering komt Thijs Suijten aan het woord, een programmeur die de overstap heeft gemaakt van de corporate wereld naar natuurbehoudsprojecten. Hij deelt zijn inzichten over het gebruik van AI-technologieën in de strijd tegen stroperij en het beheren van mens-dierconflicten in Afrika.

Thijs’ betrokkenheid bij projecten zoals ‘Hack the Planet’ van Q42 en samenwerkingen met het Wereld Natuur Fonds toont hoe AI real-time data kan bieden voor directe acties tegen stroperij. Ook bespreekt hij hoe deze technologie wordt ingezet om conflicten tussen mensen en olifanten te minimaliseren.

S06E04 - Omgekeerde wereld: AI interviewt

In de aflevering ‘Artificial Intelligence als Interviewer’ van AIToday Live staat een opmerkelijk moment centraal: een AI-gedreven interviewer ondervraagt Joop Snijder over Generatieve AI.

Het is de omgekeerde wereld: AI vraagt en Joop geeft antwoord.

S06E05 - ChatGPT als tweede brein

In deze aflevering is Martin van Kranenburg, online marketing en conversie expert, te gast. Van Kranenburg, bekroond als docent van het jaar aan de Beeckestijn Business School, deelt zijn inzichten over het gebruik van taal en teksten in de neuromarketing en het ontwerpen van gedrag door woorden.

Hij verkent hoe helderheid in communicatie de sleutel is tot effectieve conversie en hoe visuele ruis dit proces kan verstoren. De dialoog gaat verder over de integratie van kunstmatige intelligentie in het schrijfproces, waar Martin zijn ervaringen met AI-tools zoals ChatGPT uiteenzet.

Hij onderstreept het belang van menselijke supervisie bij deze technologieën. Ook wordt besproken hoe bedrijven AI verstandig kunnen inzetten binnen bepaalde kaders om zowel innovatie als veiligheid te waarborgen.

Ten slotte benadrukt Martin het essentiële belang van een proactieve benadering van AI in het ondernemerschap en biedt hij een perspectief op zijn aanstaande boek gericht op de samenhang tussen menselijke intelligentie en AI in het schrijfproces. Deze episode belicht de noodzaak om de synergie tussen technologie en menselijkheid te begrijpen en te omarmen.

S06E06 - Deze prompt maakt je slimmer!

Leer over het omgekeerde interactiepatroon binnen AI-toepassingen en hoe deze je kunnen helpen om te kennis op te doen.

Joop deelt praktijkvoorbeelden hoe je dit kunt inzetten.

De AI wordt in de context van voorbereiding op een presentatie niet langer alleen als bron van informatie gezien, maar juist als een instrument dat actief bijdraagt aan het leerproces. Het gesprek gaat over de innovatieve toepassingen van dit omgekeerde patroon, van educatie tot professionele ontwikkeling.

S06E07 - NS: Drukte voorspellen met AI

Sander van Schaik deelt zijn ervaringen over het verbeteren van reizigersinformatie met behulp van AI bij de Nederlandse Spoorwegen.

Sander is bij NS verantwoordelijk voor een AI-project dat druktevoorspellingen in treinen verzorgt. Deze aflevering gaat dieper in op de technieken achter het AI-model en de uitdagingen bij het balanceren tussen nauwkeurige voorspellingen en gebruikersperceptie.

Toekomstige ontwikkelingen en de ethiek rondom gepersonaliseerde diensten worden ook aangestipt.

S06E08 - ChatGPT ontleed, privacy & data

In deze aflevering wordt de privacy van verschillende versies van ChatGPT besproken. Luisteraars krijgen inzicht in hoe OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, omgaat met persoonsgegevens en wat de verschillen zijn tussen de gratis en betaalde varianten van de AI-tool.

Er wordt uitgelegd hoe gebruikers hun privacy kunnen beschermen door middel van een opt-out en wat dat precies inhoudt. De aflevering gaat ook in op de verhoogde beveiliging en privacyopties die beschikbaar zijn voor team- en enterprise-gebruikers.

Daarnaast wordt de inspanning van OpenAI om transparantie en controle over persoonsgegevens te verbeteren toegelicht. Afsluitend benadrukken de sprekers het belang van verantwoordelijkheid bij het gebruiken van AI-tools zoals ChatGPT.

S06E09 - AI Compliance: Balanceren tussen Technologie en Wetgeving

De gerenommeerde ICT-jurist Arnoud Engelfriet bespreekt de raakvlakken tussen kunstmatige intelligentie en recht. Engelfriet, auteur en Chief Knowledge Officer bij ICTRecht, biedt een diepgaand inzicht in hoe AI wordt ingezet voor het analyseren van juridische documenten, zoals geheimhoudingscontracten.

Hij verkent de uitdagingen en innovaties binnen de juridische sector en gaat in op de implicaties van de Europese AI-verordening. Verder behandelt Engelfriet ethische vraagstukken en het garanderen van AI-objectiviteit, een relevante kwestie voor de diverse toepassingen van AI in beoordelingsprocessen.

Luisteraars die geïnteresseerd zijn in de juridische aspecten van AI vinden in dit gesprek praktische inzichten voor compliance en implementatie binnen hun organisaties.