Info Support spreekt op inspiratiemiddag van kennisgroep Smart Energy

Op vrijdag 7 februari organiseerde de kennis- en netwerkgroep Smart Energy een inspiratiesessie over het belang van data voor de energietransitie. Bas Niesink, data scientist bij Info Support sprak er over een uitdagend project bij Liander. Daarbij ging hij dieper in op onder meer uniforme en realtime beschikbaarheid van weerdata en de correlatie tussen het weer en storingen.

Ingrijpende ombouw van energiesector

We verzamelen steeds meer data, maar hebben we er ook iets aan? De energiesector staat voor een ingrijpende ombouw. Van een centrale energievoorzieningen op fossiele brandstoffen naar een voorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen. Bovendien is er sprake van meer stakeholders, waarvan de meeste zowel producent als consument kunnen zijn. Dat is de essentie van de energietransitie. Een ding is zeker: het wordt complexer en de inzet van data moet daarbij een belangrijke rol spelen. Tijdens de inspiratiesessie van Smart Energy is aan de hand van concrete casussen gekeken hoe verschillende partijen daar nu al mee bezig zijn. Het thema luidde: ‘Data in de energietransitie, zondvloed of redding?’

Correlatie tussen weer en storingen

Bas Niesink, data scientist, bij Info Support, was een van de sprekers. Hij vertelde over een interessante samenwerking tussen Info Support en Liander. Bas maakte deel uit van een multifunctioneel team dat heeft gekeken naar de correlatie tussen het weer en storingen. Bij een eerste inventarisatie bleek dat er binnen Liander weliswaar veel weergerelateerde data aanwezig was, maar dat er sprake was van een gebrek aan het juiste overzicht. Daarom is er een API ontwikkeld. Met de API is weerdata vanuit alle gebruikte bronnen en modellen op uniforme wijze beschikbaar. En medewerkers kunnen real-time over de relevante data beschikken.

Hogere belasting netwerk door energietransitie

Er is ook gekeken naar de correlatie tussen het weer en de netcapaciteit. Door de energietransitie wordt er steeds meer een beroep gedaan op het netwerk, terwijl het onder de grond al ‘zo druk’ is. Daarbij is onder andere nagegaan welke factoren van invloed zijn op de kabeltemperatuur. Voor de bodemtemperatuur werd als norm 15 graden aangehouden. In de praktijk bleek dat meestal niet het geval. De grondsoort blijft daar een belangrijke rol in te spelen.

Bestaande assets beter benutten

Van belang was het multifunctionele karakter van het team. Voor dit soort trajecten heb je niet alleen data scientists nodig, maar een mixed team met de juiste technische expertise en kennis van de business. Dat geldt ook voor een planbare inzet van monteurs. Het project leert ons ook dat de bestaande assets nog beter benut kunnen worden en er nog veel winst te behalen valt.